การปรับเงินเดือน

การปรับเงินเดือนหลังผ่านการทดลองงานเป็นข้อตกลงที่ทำกันก่อนว่าจ้างว่าจะมีการปรับให้หรือไม่ปรับ ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ระบุว่าจะขึ้นให้เท่าใด หรือบางแห่งอาจระบุด้วยว่าจะไม่ขึ้นเงินเดือนให้หลังพันทดลองงานก็มี การจะขึ้นเงินเดือนให้เท่าไหร่เป็นเรื่องของผลงานในช่วงทดลองงานดังนั้นจะบอกกันล่วงหน้าคงยาก เพราะการขึ้นเงินเดือนไม่ใช่ของตายทำดีทำไม่ดีได้เท่ากัน อย่างนี้ก็ไม่แฟร์กับคนที่ทำงานดี คุณไม่ควรเปรียบเทียบกับเพื่อนว่าเขาได้ตั้งเยอะทำไมเราได้น้อย เพราะอย่างที่บอก ขึ้นอยู่กับผลงาน ปัญหาของคุณคือคนที่มีหน้าที่แจ้งผลการทดลองงานของคุณจะต้องอธิบายให้คุณเข้าใจว่าทำไมได้ขึ้นเงินเดือนน้อย มีผลการประเมินมาให้ดูประกอบหรือไม่ ว่าต้องปรับปรุงเรื่องอะไรบ้าง ปกติแล้วไม่มีใครเขาระบุในสัญญาว่าจ้างกันว่าเมื่อพันทดลองงานแล้วจะได้เท่านี้เท่านั้น ถ้ามีก็ถือว่าเป็นการตกลงเฉพาะราย ส่วนใหญ่มักไม่ระบุเพราะเป็นเรื่องของอนาคตค่ะ

 

 

การปรับเงินเดือนหลังผ่านการทดลองงานเป็นข้อตกลงที่ทำกันก่อนว่าจ้างว่าจะมีการปรับให้หรือไม่ปรับ ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ระบุว่าจะขึ้นให้เท่าใด หรือบางแห่งอาจระบุด้วยว่าจะไม่ขึ้นเงินเดือนให้หลังพันทดลองงานก็มี การจะขึ้นเงินเดือนให้เท่าไหร่เป็นเรื่องของผลงานในช่วงทดลองงานดังนั้นจะบอกกันล่วงหน้าคงยาก เพราะการขึ้นเงินเดือนไม่ใช่ของตายทำดีทำไม่ดีได้เท่ากัน อย่างนี้ก็ไม่แฟร์กับคนที่ทำงานดี คุณไม่ควรเปรียบเทียบกับเพื่อนว่าเขาได้ตั้งเยอะทำไมเราได้น้อย เพราะอย่างที่บอก ขึ้นอยู่กับผลงาน ปัญหาของคุณคือคนที่มีหน้าที่แจ้งผลการทดลองงานของคุณจะต้องอธิบายให้คุณเข้าใจว่าทำไมได้ขึ้นเงินเดือนน้อย มีผลการประเมินมาให้ดูประกอบหรือไม่ ว่าต้องปรับปรุงเรื่องอะไรบ้าง ปกติแล้วไม่มีใครเขาระบุในสัญญาว่าจ้างกันว่าเมื่อพันทดลองงานแล้วจะได้เท่านี้เท่านั้น ถ้ามีก็ถือว่าเป็นการตกลงเฉพาะราย ส่วนใหญ่มักไม่ระบุเพราะเป็นเรื่องของอนาคตค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *